جلسه قلعه نویی با لیدرهای استقلال در خصوص نحوه برخورد با آندو تیموریان