بازدید اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از رایتل