بن‌ها و کارتخوان‌ها تحویل شد/ بازدید اولین مقام خارجی از نمایشگاه