صحبت‌های قلعه نویی با لیدرهای استقلال برای شعارهای مربوط به آندو تیموریان