امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک بین استانداری گیلان و وزارت تعاون