تبعات امنیتی جبران ناپذیر؛ نتیجه سهل‌انگاری در مسکن مهر