چهارمحال و بختیاری پتانسیل بالایی برای توسعه بخش دام دارد