اسکوچیچ: با فولاد رابطه عمیق عاطفی دارم/به خاطر قلعه نویی با استقلالی ها رسمی صحبت نکردم