از سفر آمریکایی ها به ایران بی اطلاعم/باید برای اوپک دعا کرد