قائم مقام وزیر خارجه: ایران آماده توسعه روابط با نروژ است