کنگره منحل شده لیبی میلیاردها دلار صرف مسلح کردن گروه‌های شبه نظامی کرده است