اولین روز بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب / عکس: حامد جمشیدی