نماینده آیت الله العظمی سیستانی با مدیر حوزه اصفهان دیدار کرد