تلاش ضدملی یک نشریه دانشجویی برای ترویج پروژه صهیونیستی «جام زهر هسته‌ای» + عکس