قائم مقام ظریف: امیدواریم برخورد تبعض‌آمیز در پذیرش دانشجویان ایرانی رفع شود