رقابتهای کشتی قهرمانی آسیا – قطر: سه طلا و یک برنز در انتظار آزادکاران ایران در روز نخست