نماینده ولی فقیه در بوشهر: توسعه حوزه ها نیازمند جهاد حوزوی است