دعوت نفرات برتر رقابت های تکواندو دانشجویان به اردوی آماده سازی