نمایش آثار برگزیده سمپوزیوم مجسمه سازی در مناطق مختلف شهر تهران