۱۶۳ طرح آبیاری تحت فشار در اسدآباد به بهره‌برداری رسید