بوریرام 5 گل زد و حذف شد/صعود گامبا اوزاکا و سئونگنام