ورود هیات نفتی آمریکایی را تایید یا تکذیب نمی‌کنم/ اعضای اوپک از ادامه روند موجود قیمت‌ها راضی نیست