معاون استاندار کرمانشاه:کالاهای اقتصادی کرمانشاه باید برند صادراتی پیدا کند