قابل توجه مسئولان فرهنگی؛ از تورهای تفریحی با سرو مشروب تا ماساژور خانم در منزل!