هشدار قلعه‌نویی به سبک‌دست: پول نرسد ممکن است بازیکنان استقلال اعتصاب کنند!