ترفند مدیران ایران خودرو برای حفظ پیکان در لیگ برتر