برداشت از لایه های نفتی پارس جنوبی نخواهیم داشت/ عقد قرارداد با دو شرکت برای ساخت مته های حفاری