بمباران مناطق مسکونی شهر «ذمار» یمن توسط جنگنده‌ها سعودی