30 هزار دانشجو از دانشگاه آزاد بابل فارغ‌التحصیل شدند