فرمانده ارتش لبنان:‌ تروریسم و اسرائیل دو روی یک سکه‌اند