سعودی‌ها مرتکب جنایت علیه بشریت شدند/ مذاکرات هسته‌ای در چارچوب خطوط قرمز نظام پیش برود/ خواب دشمنا