ورود هیات نفتی آمریکایی را تایید و تکذیب نمی‌کنم / اعضای اوپک از ادامه روند موجود قیمتها راضی نیستند