هلاکت ۳۹ تروریست داعش در منطقه «فجر الکرمه» الانبار