کسب کمالات انسانی در گرو تهذیب نفس و ولایت‌مداری است