لمپن‌های وارداتی داریم!/ ضد فسادم نه ضد فوتبال/ در جام جهانی اخیر چه فرقی با سه دوره قبلی داشتیم؟