مسابقات زیرگروه فوتسال باشگاه های کشور در آمل برگزار می شود