اقلیت‌ها در ایران آزادی کامل دارند/ انتقاد از بیانیه خلاف واقع نهادهای حقوق بشری