گودرزی: لمپنزیم وارداتی به فوتبال ضربه می‌زند/ ما کارمند شدیم و مربی‌ خارجی کارفا!