استانداری مازندران در برگزاری مسابقات قرآنی دانشگاه پیام‌نور با تمام امکانات اعلام آمادگی می‌کند