نمایش آثار برگزیده سمپوزیم مجسمه سازی در مناطق مختلف شهر تهران