دستگیری سارق صرافی خیابان فردوسی تهران/کشف 600 میلیون تومان از اموال مسروقه