هر که می‌خواهد ما را بشناسد داستان کربلا را بخواند