رژیم صهیونیستی نظامیان پاراگوئه‌ای را آموزش می‌دهد