تقلید سینما از سریالهای شبکه gem!/مدیران دهه شصت جنس سینمای «خانه دوست کجاست؟» را تقویت کردند