المیادین:پاسخ رهبر انقلاب به تهدیدات اخیر آمریکا/ روایت الجزیره