۲۶۰۰ دانش‌آموز دشتی مدرسه فرسوده و یا کمبود کلاس درس دارند