دعوت برانکو از دایی و کریمی/بیایید سر تمرین تیم تان