دعوت از کمک داور یزدی در مسابقات جام باشگاه های آسیا