بازتاب بیانات رهبر معظم انقلاب در رسانه های روسیه؛ ایران مذاکره زیر سایه تهدید را نمی پذیرد