انتقاد شدید کاربران ایرانی به فیس‌بوک سخنگوی فارسی زبان آمریکا/ افتضاح بود «آلن»